Servis Yönelimli Mimari Nedir? (SOA)

What is Service Oriented Architecture(SOA)

SOA, “Service Oriented Architecture”ın kısaltmasıdır. Bir yazılım tasarım ilkesi olarak tanımlanır ve bir sistemdeki yazılım bileşenlerinin etkileşimini belirli bir şekilde organize etmeyi amaçlar.

SOA, bir yazılım sistemi içindeki bileşenleri “hizmetler” olarak tanımlamayı önerir. Bu hizmetler, belirli bir işlevi gerçekleştiren özerk birimlerdir ve belirli bir arayüzle diğer bileşenler tarafından kullanılabilir. Hizmetler, diğer bileşenlerden gelen çağrılara yanıt verir ve belirli bir görevi gerçekleştirmek için gerekli kaynakları kullanır.

SOA, sistemin bileşenlerinin bağımsızlığını ve yeniden kullanılabilirliğini artırarak yazılım sistemlerinin daha modüler, esnek ve ölçeklenebilir olmasını sağlar. Ayrıca, farklı yazılım bileşenlerinin farklı teknolojilerde ve platformlarda çalışmasını sağlayarak farklı sistemlerin birbiriyle entegrasyonunu kolaylaştırır.